Гүйцэтгэлийн аудит


Энэ асуултын багцад Ерөнхий мэдлэгийн 4 асуулт, Журам, суурь стандарт 4,  Гүйцэтгэлийн аудиттай холбоотой 12 асуулт байна.

Танд амжилт хүсье.Эхлэх