Нийцлийн аудит


Энэ асуултын багцад Ерөнхий мэдлэгийн 8 асуулт, Нийцлийн аудиттай холбоотой 12 асуулт байна.

Танд амжилт хүсье.Эхлэх