Ерөнхий мэдлэг


Энэ асуултын багцад Ерөнхий мэдлэгийн 7 асуулт нь "Тийм/Үгүй" гэсэн хариултаас сонгох, 13 асуулт нь хувилбаруудаас сонгох асуултууд байна.

Танд амжилт хүсье.Эхлэх