Эрхэм хүндэт аудитор, шинжээч, Төрийн аудитын байгууллагын ажилтан танд энэ өдрийн мэнд хүргэе.

Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын 2015 оны 1 дүгээр сарын 21-ний өдрийн 18 тоот тушаалаар "Төрийн аудитын байгууллагын ажилтнуудаас авах мэргэшлийн шалгалтын журам" батлагдсан билээ.

Уг журмын Нийтлэг үндэслэл хэсэгт: "Мэдлэг, мэргэшлийн түвшинг тодорхойлох" шалгалтад ерөнхий мэдлэг, аудитын стандарт, арга зүйн болон эзэмшсэн мэргэжлийн асуудлаар ажилтнуудаас сорил, тест авч дүгнэнэ  гэж заасаны дагуу энэхүү цахим тестийн системийг ажиллуулж эхлээд байна.

Цахим тестийн систем нь Стратеги удирдлагын газраас боловсруулсан ерөнхий мэдлэгийн болон мэргэжлийн нийт 705 тест бүхий тестийн сантай бөгөөд цаашид уг санг тогтмол шинэчлэн баяжуулах боломжтой юм. 

Шалгагдагч ажилтан Ерөнхий мэдлэг, Санхүүгийн тайлангийн аудит, Нийцлийн аудит, Гүйцэтгэлийн аудит гэсэн асуултын багцаас сонгон хариулах боломжтой.

Асуултын багц нь тестийн сангаас санамсаргүй байдлаар сонгогдсон ерөнхий мэдлэгийн 8, мэргэжлийн 12 нийт 20 асуултаас бүрдэх ба хариулах хугацаа нь 40 минут, нэг асуулт 5 оноотой байна. 

Ерөнхий мэдлэгийн 3 асуулт нь "Тийм/Үгүй" гэсэн хариултаас сонгох, 5 асуулт нь хувилбаруудаас сонгох, харин мэргэжлийн 4 асуулт "Тийм/Үгүй" гэсэн хариултаас сонгох, 8 асуулт нь хувилбаруудаас сонгох асуулт байна.

Асуултын багцын асуултуудыг хариулж дууссаны дараа авсан оноо, таны сонгосон хариултууд болон зөв хариултуудыг харуулах болно.

Уг цахим тестийн системтэй тесттэй холбоотой санал хүсэлт, асууж тодруулах зүйл байвал Гүйцэтгэлийн аудитын газрын шинжээч Б.Хишигтогтох /Энэ и-мэйл хаягийг спамботоос хамгаалсан. Та үзэхийн тулд JavaScript идэвхжүүлэх хэрэгтэй./, шинжээч Б.Мөнхтуяа /Энэ и-мэйл хаягийг спамботоос хамгаалсан. Та үзэхийн тулд JavaScript идэвхжүүлэх хэрэгтэй./ хаягаар холбогдоно уу.

Танд амжилт хүсье.

Дэлгэрэнгүй үзэх:

"Төрийн аудитын байгууллагын ажилтнуудаас авах мэргэшлийн шалгалтын журам"