Logo

Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын
цахим системд тавтай морилно уу

Button

Улсын төсвийн 2014 оны хөрөнгө оруулалт төсөл, арга хэмжээний хэрэгжилт, үр дүнд хийсэн аудитад хамрагдсан төсөл, арга хэмжээний дэлгэрэнгүй мэдээлэлтэй танилцах бол энд дарна уу.

Button

Улс, орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр 2015 онд санхүүжүүлсэн хөрөнгө оруулалт төсөл, арга хэмжээний хэрэгжилт, үр дүнд хийж буй төсөл, арга хэмжээний мэдээлэл оруулах, баяжилт хийх бол энд дарна уу.